ใครไม่อยากเสียวฟันอ่านทางนี้

อาการเสียวฟันเกิดจากสารเคลือบฟันชั้นนอกถูกทำลาย หรือเกิดเหงือกร่น phentermine รวมไปถึงปัญหาการเกิดเหงือกอักเสบและคาบหินปูนก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟัน สำหรับวิธีป้องกันสามารถทำได้ดังนี้

  1. แปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี การแปรงฟันที่ถูกวิธีจะช่วยทำให้ไม่เกิดปัญหาฟันกร่อน และการเกิดเหงือกร่น
  2. ทำความสะอาดซอกฟันเป็นประจำด้วยไหมขัดฟัน เพื่อป้องกันเศษอาหารตกค้าง ที่เป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ
  3. ไม่ควรทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวบ่อยๆ เพราะจะทำให้สารเคลือบฟันถูกทำลายลงได้
  4. พบทันตแพทย์ตามวาระ เพื่อตรวจสุขภาพฟัน จะมีช่วยลดปัญหาการเกิดอาการเสียวฟันได้เป็นอย่างดี